Služby

V roku 2022 sa Tantre venujem už iba ako terapiii, kde Tantrické stretnutie, Terapiu dotykom a Cestu Sebaspoznávania dávam do jedného celku.
Prvá hodina strenutia -  59,- eur
Dve hodiny stretnutia - 89,- eur
Tri hodiny stretnutia    -129,- eur
 
Stretnutie je vedené rozhovorom, na základe ktorého sa bude odvíjať ďalšie smerovanie. Niekomu postačí verbálne nasmerovanie, iný bude potrebovať viac  prácu s telom, naučiť sa usídliť vo svojom tele, rozpustiť uzly pnutia, ktoré nám bránia voľnému prúdeniu životnej energie. Na harmonizáciu nám poslúži meditácia, a vedomý dotyk dopomôže zregenerovať fyzické i emočné telo, vytiahne na svetlo dlhopotlačované traumy, ktoré môžete nechať  raz a navždy odísť.
Veľmi nerada ponúkam takýto popis stretnutia, ale rozumiem, že mnohí ho ešte stále potrebujú. V skutočnosti neviem ako naše stretnutie bude prebiehať. Viem to až v daný moment, keď Vás mám pred sebou, na dosah, v okamihu, keď cítim Vašu energiu.
Neponúkam Vám žiadne techniky, nikoho neškatuľkujem do žiadnych tabuliek. Každý sme jedinečný a ja práve reagujem na tú Vašu jedinečnosť. 
 
Stretnutie je vhodné pre tých z Vás, ktorí :
- sa z nejakého dôvodu nemôžu pohnúť v živote ďalej
- hľadajú hlbší zmysel svojho života
- sú so svojim životom nespokojní, majú mnoho nezodpovedaných otázok
- nechcú byť vláčený emóciami, naopak, chcú nájsť svoj vnútorný kľud a vytvárať si priestor pre slobodné žitie
- potrebujú skľudniť myseľ 
 
Lara- Jana 
 
 
Sebaspoznávanie - individuálne stretnutia
Osobné stretnutie    1 hodina 49 €   
Telefonická konzultácia   30 €
 
 
 
 
 
 
Som tu pre Vás, aby som Vám pomohla ukotviť sa vo svojom tele, lebo to, čo sa deje vo vašom tele je to, čo ovplyvňuje ako sa cítite, ako sa správate a aké rozhodnutia robíte. Kombinujem prácu s telom a mysľou tak, aby sa pomohli vyriešiť emocionálne problémy a prehĺbila sa schopnosť tešiť sa a prežívať radosť zo života. V bezpečnom prostredí sa môžete odovzdane ukotviť vo svojom tele, dostať sa do kontaktu so svojím napätím, získať väčšiu istotu sebaovládania vo všetkých aspektoch života.
 
Sme natoľko oddelený hlavou od svojho tela, že hľadáme odpovede "na to čo sa nám deje" iba skrz logické vysvetlenie. Mnohokrát sú však naše bloky uložené v našom podvedomí a dokážeme ich vytiahnúť na svetlo iba usídlením sa v tele, načúvaním tomu, čo sa nám telo snaží povedať.
 
Ak si zvyknete byť bdelými vo svojom živote, prechádzate postupne z premýšľania do vnímania. Zrazu sa na svet nepozeráte iba akoby cez kľúčovú dierku, ale dovolíte , aby k vám prišli možnosti, príležitosti, ktorá sú vašej mysli skryté. Myseľ vám vygeneruje budúcnosť iba na základe vašich skúseností. Nové príležitosti sú pre vás neviditeľné.
 
Dopomôžem vám spojiť sa s vašou Bytosťou a nájsť sámého seba. Mnohí sme stratili kontakt so Zdrojom a preto sa utápame v strachu, beznádeji, zúfalstve, neistote a v mnohých ďalších emóciách, ktoré vás energeticky sťahujú mnohokrát na samé dno. Vytvárame si mysľou svet plný katastrofických scenárov a vzďaľujeme sa od svojej Podstaty.
 
Každý máme na výber, aký život chceme žiť. Či budeme neustále iba reagovať na to čo "sa nám deje" , alebo si dovolíme nahliadnuť za oponu a staneme sa svedkami dejov, ktoré sa odohrávajú v priestore...
 
Ak mi dáte dôveru, rada vás týmto procesom budem sprevádzať.
 
 
 
Tantrické stretnutie 
 
 
Tantricke stretnutie je nastavené v časovom rozpätí od 1 hodiny do 2,5 hodiny. Koľko času si z toho venujete je na Vašom rozhodnutí. Cena stretnutia je 150,- eur. (Každá ďaľšia začatá hodina 90,- eur)
 
Stretnutia sú vedené individuálne a intuitívne. 
 
Stretnutie zahrňuje : 
Rozhovor
Naladenie sa do svojho vnútra
Techniky tantrických masáží
Zdieľanie pocitov
 
 
Počas Tantrického stretnutia sa dostávate do jinovej/ ženskej energie, ktorá vám dovolí otvoriť sa všetkému, čo k vám prichádza. Keď odhodíte svoje predstavy, očakávania, analyzovanie, prechádzate z premýšľania do vnímania. Zrazu pocítite energiu vo svojom tele, viete čo vo vás je v kŕči a čo naopak ochablé. Otvárame sa, dávame priechod zvedavosti, pozorovaniu všetkého čo prichádza v podobe emócií, ponoreniu sa do hĺbky. V úplnom prijatí a otvorení sa voči svojim emóciám, prežívaním všetkého bez akýchkoľvek zábran a výhrad, začnete odkladať svoje brnenie. Pochopíte, že snažiť sa chrániť si svoj priestor, nevpustenie a uzavretie sa pred kýmkoľvek a čímkoľvek, vám prináša iba utrpenie. Čím viac si dovolíte byť voči sebe úprimný, láskavý, tým viac sa otvárate a dostávate do stavu vnútornej slobody.
 
 
Jedno stretnutie 150,- eur
 
 
Tantra v pohybe - TANDAVA
 
 
Tantra v pohybe je tantrický rituál vedený v meditatívnom stave na odblokovanie, uvoľnenie uzlov pnutia v tele.
 
Praktizovanie Tantra v pohybe- Tandava zahrňuje nielen celé telo, ale súčasne i celý vesmír. Prostredníctvom tohto rituálu si uvedomujete, že vaše telo nie je pevné, stále, nemenné ani obmedzené.
 
Spojením pohybu a dychu sa vaše telo rozpína do priestoru,, prichádzate do extatického stavu. Je to stav meditácie. Energia, vo vašom tele, či už v emočnom, fyzickom alebo energetickom, sa môže uvolniť a oslobodiť do prirodzenej zdravej podoby, ktorá bude na prospech vám i ostatným. Vaše vnimanie sa otvára.
 
Pri tomto procese sa snažte svoje telo preciťovať a plne uvoľniť.Fyzické úsilie a svalové napätie zmizne.Pomalými pohybmi sa vám myseľ odpojí a zostávate v tichu, cítite sa v absolútnej plnosti...
 
Príjmite pozvanie naučiť sa Tantre v pohybe. Plne sa ponoriť do zvukov hudby a zažiť "tanec" dvoch bytostí, pri ktorom vnímate každý svoj pohyb i pohyb svojej Sprievodkyne. Dovoľte si odpovedať v tóne pohybu, vedomím vnímavým dotykom. Zavrite oči a nechajte sa unášať na vlnách vibrácií, ponoriť do hlbín poznania, zažite prítomný okamih, kde minulosť ani budúcnosť neexistuje...
 
- V rytme hudby nájdete svoju stratenú sebelásku, sebahodnotu
 
- Zapojíte a zvýrazníte svoje zmysly
 
- Vytvoríte si svoj priestor a začnete rešpektovať priestor ostatných
 
- Naladíme sa na spoločnú vlnu vibrácií
 
- Naučíte sa nepresadzovať tvrdohlavo  sám seba, ale naopak počúvate, vnimate svoje okolie 
 
- Získate dokonalú harmóniu , úctu k sebe i ostatným
 
- Myseľ ustupuje do do popredia vstupuje nezaujaté vímanie
 
 
 
1 hodina / 69,- eur
Cesta Sebaspoznávania - individuálne stretnutia
Osobné stretnutie    1 hodina 49 €   
 
 
 
 
Som tu pre Vás, aby som Vám pomohla ukotviť sa vo svojom tele, lebo to, čo sa deje vo vašom tele je to, čo ovplyvňuje ako sa cítite, ako sa správate a aké rozhodnutia robíte. Kombinujem prácu s telom a mysľou tak, aby sa pomohli vyriešiť emocionálne problémy a prehĺbila sa schopnosť tešiť sa a prežívať radosť zo života. V bezpečnom prostredí sa môžete odovzdane ukotviť vo svojom tele, dostať sa do kontaktu so svojím napätím, získať väčšiu istotu sebaovládania vo všetkých aspektoch života.
 
Sme natoľko oddelený hlavou od svojho tela, že hľadáme odpovede "na to čo sa nám deje" iba skrz logické vysvetlenie. Mnohokrát sú však naše bloky uložené v našom podvedomí a dokážeme ich vytiahnúť na svetlo iba usídlením sa v tele, načúvaním tomu, čo sa nám telo snaží povedať.
 
Ak si zvyknete byť bdelými vo svojom živote, prechádzate postupne z premýšľania do vnímania. Zrazu sa na svet nepozeráte iba akoby cez kľúčovú dierku, ale dovolíte , aby k vám prišli možnosti, príležitosti, ktorá sú vašej mysli skryté. Myseľ vám vygeneruje budúcnosť iba na základe vašich skúseností. Nové príležitosti sú pre vás neviditeľné.
 
Dopomôžem vám spojiť sa s vašou Bytosťou a nájsť sámého seba. Mnohí sme stratili kontakt so Zdrojom a preto sa utápame v strachu, beznádeji, zúfalstve, neistote a v mnohých ďalších emóciách, ktoré vás energeticky sťahujú mnohokrát na samé dno. Vytvárame si mysľou svet plný katastrofických scenárov a vzďaľujeme sa od svojej Podstaty.
 
Každý máme na výber, aký život chceme žiť. Či budeme neustále iba reagovať na to čo "sa nám deje" , alebo si dovolíme nahliadnuť za oponu a staneme sa svedkami dejov, ktoré sa odohrávajú v priestore...
 
Ak mi dáte dôveru, rada vás týmto procesom budem sprevádzať.
/ nejedná sa o masáž /
 
 
Tantrické stretnutie 
 
 
Tantricke stretnutie je nastavené v časovom rozpätí od 1 hodiny do 2,5 hodiny. Koľko času si z toho venujete je na Vašom rozhodnutí. Cena stretnutia je 150,- eur. (Každá ďaľšia začatá hodina 90,- eur)
 
Stretnutia sú vedené individuálne a intuitívne. 
 
Stretnutie zahrňuje : 
Rozhovor
Naladenie sa do svojho vnútra
Techniky tantrických masáží
Zdieľanie pocitov
 
 
Počas Tantrického stretnutia sa dostávate do jinovej/ ženskej energie, ktorá vám dovolí otvoriť sa všetkému, čo k vám prichádza. Keď odhodíte svoje predstavy, očakávania, analyzovanie, prechádzate z premýšľania do vnímania. Zrazu pocítite energiu vo svojom tele, viete čo vo vás je v kŕči a čo naopak ochablé. Otvárame sa, dávame priechod zvedavosti, pozorovaniu všetkého čo prichádza v podobe emócií, ponoreniu sa do hĺbky. V úplnom prijatí a otvorení sa voči svojim emóciám, prežívaním všetkého bez akýchkoľvek zábran a výhrad, začnete odkladať svoje brnenie. Pochopíte, že snažiť sa chrániť si svoj priestor, nevpustenie a uzavretie sa pred kýmkoľvek a čímkoľvek, vám prináša iba utrpenie. Čím viac si dovolíte byť voči sebe úprimný, láskavý, tým viac sa otvárate a dostávate do stavu vnútornej slobody.
 
 
 
 
 
Terapia dotykom
1 hod.69€
 
 
Potrebuje skľudniť myseľ, cítite vo svojom tele napätie? Terapia dotykom je vytvorená práve pre vás. 
Uložíte svoje unavené telo pohodlne na lôžko, oči sa vám prekryjú, čím sa vám vnímanie dotykov zintenzívni a vaše telo i myseľ si môže pod liečivými, jemnými dotykmi dovoliť uvoľniť hlboké svalové, ako aj emočné napätie. Energia vo vašom tele,či už v emočnom, fyzickom alebo energetickom, sa môže uvolniť a oslobodiť do prirodzenej zdravej podoby, ktorá bude na prospech vám i ostatným. Vaše vnímanie sa otvára.
Na stretnutí budete vedení všímať si a vnímať svoje telo, emócie a myšlienky. Vďaka tomu budete s ľahkosťou rozpoznávať, čo sa vo vašom podvedomí deje, v akých situáciách sa dostavávate do nepohodlia, do stresu, včas zachytíte svoje rokmi nevedomé automatické reakcie.
 
 
Dotyková terapia slúži na :
- upokojenie mysle
- vysporiadanie sa s hlbokými emočnými ranami
- posilnenie životnej energie
- harmonizáciu vašeho tela a duše
 
Cena 69,-eur/ 60 minút
 
Sprievodkyňa Terapiou dotykom je oblečená a nedotýka sa vašich intímnych oblastí.
 
 
 
 
Certifikovaný intenzívny kurz:
 
 TANTRY pre jednotlivcov a skupiny
 
Výuka tantry pre jednotlivcov prebieha individuálne, preto aj čas trvania kurzu nie je exaktný (presný).
 

V prvej teoretickej časti kurzu sa oboznamujete sám/sama so sebou. Na to aby ste sa dokázali vedome dotýkať iného človeka a vnímať jeho vibrácie, musíte najskôr mať spracovanú vlastnú sexualitu. Stane sa tak aj zvýšením vibrujúceho telesného stavu, uzemňovaním vo vaších nohách a tele, prehĺbením dýchania, zaostrením na Vaše sebauvedomovanie.

Druhá, praktická časť kurzu je zameraná na masážne techniky a vedomý dotyk.

 
 
Kurz je rozdelený do dvoch častí :
 

1. Teoretická časť 

2. Praktická výučba tantrickych techník a technika vedomého dotyku.

 

Kurz je možné absolvovať počas  dvoch víkendov, alebo ho rozdeliť do štyroch iných dní. 

 
Cena kurzu:
S figurantkou/figurantom   690,- eur
Bez figurantky/figuranta     590,- eur
 
Moje odporúčanie - prejdite si najskôr vlastnou skúsenosťou na Tantrickej masáži.
 
 
 
Kurz/ Workshop vedomého dotyku
 
 
Vedieť sa vedome dotýkať svojho partnera / partnerky je cieľom tohto jednodňového kurzu. Mnohokrát ani netušíme, ako naše dotyky vníma náš partner /partnerka, chýba vo vzťahu komunikácia, spätná väzba. V kurze Vedomého dotyku sa naučíte : 
- vnímať najskôr seba samého 
- vnímať reakciu partnera na váš dotyk 
- vzájomného rešpektu hraníc a citov 
- dovoliť si ako prijímať, tak aj dávať 
- láskyplným dotykom otvoriť svoje srdce partnerovi/partnerke i celému svetu.
 
Kurz je možné absolvovať so svojím partnerom/ partnerkou, alebo aj sám /sama. 
 Cena : 220,- eur 
Trvanie : jeden deň
 
 
 
 
Debatno meditačné stretnutie / Satsang

Jedno stretnutie pre jednu osobu 20€

Jedná sa o skupinové stretnutie, bližšie informácie k stretnutiu sa dozviete vždy v pripravovanej udalosti.