Osobné konzultácie 

Konzultácie sú venované pre tých, ktorí potrebujú skľudniť myseľ, hľadajú hlbší zmysel života. Pomôžem Vám uvedomiť si, čo vo Vás vyvoláva nekľud, či úzkosť. Budem Vás sprevádzať pri načúvaní, čo sa vo Vás odohráva. Keď sa stanete ostražitým voči tomu, čo sa vo vašom živote deje, aké máte pocity voči sebe i iným ľuďom, nevnímate svoje sny a túžby, dostane sa Vám všetkych potrebných informácií ku konaniu, tich k vám prehovorí...Ak tvoríte zo srdca, zisíte, že táto tvorba je omnoho efektívnejšia a nepotrebuete vynakladať toľko námahy ako keď tvoríte z ega. Je veľkou výzvou prejsť z používania vôle, ktorá na všetko tlačí a vyvoláva tlak, do spojeia svojej intuície, do tvorby zo srdca. Chce to veľké spomalenie, keď sa cítite uvoľnene a ukotvene vo svojom fyzickom tele, môže k Vám Vaše srdce / intuícia prehovoriť. V takomto bytí je ohromná ľahkosť a radosť. Žiť a komať v súlade so svojou intíciou vyžaduje obrovskú úroveň dôvery, trpezlivosti a bdelosti, nepodľahnúť starým strachom a nespadnúť späť do starých vzorcov.
 
 
1 stretnutie v trvaní do 90 min. .....45,- eur
 

Harmonizácia tela a duše

Každý v sebe máme Dobro a to je to jediné, čo vidím, keď sa na kohokoľvek pozriem. Vidím vás! 
Nie takého, akým sa javíte svetu navonok, ale vidím To, čím v skutočnosti ste. Vidím Vašu samotnú Podstatu, z ktorej pochádzate, Lásku, ktorá vo vás drieme. Keď sa vás dotknem , ponorím sa týmto dotykom priamo k vašej Podstate, ktorá je zdravá a láskavá. Týmto dotykom iba dovolím, aby sa to zdravé a dobré, prenieslo na vaše telo a myseľ. Uzdravenie si udržíte vašou dobrotou, láskou voči sebe a druhým ľuďom.Vy sami rozhodujete čoho ste domovom. Stante sa domovom svetla, radosti a mieru. Vašou prirodzenosťou sa stane odpúšťanie , sebe i druhým. 
 
1 stretnutie v trvaní do 60 min. ......45,- eur
 

Sprevádzanie tantrickým kurzom

Ponúkam Sprevádzanie Tantrickým kurzom pre tých, ktorí sa venujú alebo majú záujem sa venovať Tantre profesionálne, aj pre tých, ktorí chcú Tantre viac porozumieť. Tantre sa venujem už iba odovzdávaním svojich dlhoročných skúseností ako Lektorka a Sprievodkyňa tantrickým kurzom. Rozhodla som sa pre toho zdielanie s ostatnými , nakoľko by bolo veľkou stratou nechať tieto skúsenosti nepovšimnuté a nevyužité.
Ponúkam Vám sprevádzanie Tantrickým kurzom, na ktorom sa naučíte nielen umeniu dotyku, ale aj možnosti hlbokého napojenia sa na druhú bytosť.
Dotyk je komunikácia. Pomocou dotyku môžete vnímať energiu, v akej sa druhá bytosť nachádza, čo cíti, čo sa v nej odohráva... Na kurze sa naučíte ako sa stotožniť s dotykom, vďaka ktorému sa vytratí bariéra medzi Vami a prijímajúcim a stanete sa Jedným. Odovzdám Vám všetky svoje dlhoročne nazbierané skúsenosti ako pracovať s klientom. Zaučím Vás do tajov Tantry ako celku. Budete využívať svoju intuíciu naplno v prospech klienta, rozvinie sa Vaša empatia, znásobí sa Vaše vnímanie.
Nie je možné si Tantru nezamilovať.
 
Dĺžka sprievodcovstva trvá zvyčajne dva dni ( aj po skončení som Vám naďalej nápomocná).
Cena s figurantom sa pohybuje okolo 490,- eur / ak máte k dispozícíi vlastného figuranta, figurantku , cena je 440,- eur 
Miesto konania po dohode
 
 
Sebaspoznávanie - individuálne stretnutia
Osobné stretnutie    1 hodina 49 €   
Telefonická konzultácia   30 €
 
 
 
 
 
 
Som tu pre Vás, aby som Vám pomohla ukotviť sa vo svojom tele, lebo to, čo sa deje vo vašom tele je to, čo ovplyvňuje ako sa cítite, ako sa správate a aké rozhodnutia robíte. Kombinujem prácu s telom a mysľou tak, aby sa pomohli vyriešiť emocionálne problémy a prehĺbila sa schopnosť tešiť sa a prežívať radosť zo života. V bezpečnom prostredí sa môžete odovzdane ukotviť vo svojom tele, dostať sa do kontaktu so svojím napätím, získať väčšiu istotu sebaovládania vo všetkých aspektoch života.
 
Sme natoľko oddelený hlavou od svojho tela, že hľadáme odpovede "na to čo sa nám deje" iba skrz logické vysvetlenie. Mnohokrát sú však naše bloky uložené v našom podvedomí a dokážeme ich vytiahnúť na svetlo iba usídlením sa v tele, načúvaním tomu, čo sa nám telo snaží povedať.
 
Ak si zvyknete byť bdelými vo svojom živote, prechádzate postupne z premýšľania do vnímania. Zrazu sa na svet nepozeráte iba akoby cez kľúčovú dierku, ale dovolíte , aby k vám prišli možnosti, príležitosti, ktorá sú vašej mysli skryté. Myseľ vám vygeneruje budúcnosť iba na základe vašich skúseností. Nové príležitosti sú pre vás neviditeľné.
 
Dopomôžem vám spojiť sa s vašou Bytosťou a nájsť sámého seba. Mnohí sme stratili kontakt so Zdrojom a preto sa utápame v strachu, beznádeji, zúfalstve, neistote a v mnohých ďalších emóciách, ktoré vás energeticky sťahujú mnohokrát na samé dno. Vytvárame si mysľou svet plný katastrofických scenárov a vzďaľujeme sa od svojej Podstaty.
 
Každý máme na výber, aký život chceme žiť. Či budeme neustále iba reagovať na to čo "sa nám deje" , alebo si dovolíme nahliadnuť za oponu a staneme sa svedkami dejov, ktoré sa odohrávajú v priestore...
 
Ak mi dáte dôveru, rada vás týmto procesom budem sprevádzať.
 
 
 
Tantrické stretnutie 
 
 
Tantricke stretnutie je nastavené v časovom rozpätí od 1 hodiny do 2,5 hodiny. Koľko času si z toho venujete je na Vašom rozhodnutí. Cena stretnutia je 150,- eur. (Každá ďaľšia začatá hodina 90,- eur)
 
Stretnutia sú vedené individuálne a intuitívne. 
 
Stretnutie zahrňuje : 
Rozhovor
Naladenie sa do svojho vnútra
Techniky tantrických masáží
Zdieľanie pocitov
 
 
Počas Tantrického stretnutia sa dostávate do jinovej/ ženskej energie, ktorá vám dovolí otvoriť sa všetkému, čo k vám prichádza. Keď odhodíte svoje predstavy, očakávania, analyzovanie, prechádzate z premýšľania do vnímania. Zrazu pocítite energiu vo svojom tele, viete čo vo vás je v kŕči a čo naopak ochablé. Otvárame sa, dávame priechod zvedavosti, pozorovaniu všetkého čo prichádza v podobe emócií, ponoreniu sa do hĺbky. V úplnom prijatí a otvorení sa voči svojim emóciám, prežívaním všetkého bez akýchkoľvek zábran a výhrad, začnete odkladať svoje brnenie. Pochopíte, že snažiť sa chrániť si svoj priestor, nevpustenie a uzavretie sa pred kýmkoľvek a čímkoľvek, vám prináša iba utrpenie. Čím viac si dovolíte byť voči sebe úprimný, láskavý, tým viac sa otvárate a dostávate do stavu vnútornej slobody.
 
 
Jedno stretnutie 150,- eur
 
 
Tantra v pohybe - TANDAVA
 
 
Tantra v pohybe je tantrický rituál vedený v meditatívnom stave na odblokovanie, uvoľnenie uzlov pnutia v tele.
 
Praktizovanie Tantra v pohybe- Tandava zahrňuje nielen celé telo, ale súčasne i celý vesmír. Prostredníctvom tohto rituálu si uvedomujete, že vaše telo nie je pevné, stále, nemenné ani obmedzené.
 
Spojením pohybu a dychu sa vaše telo rozpína do priestoru,, prichádzate do extatického stavu. Je to stav meditácie. Energia, vo vašom tele, či už v emočnom, fyzickom alebo energetickom, sa môže uvolniť a oslobodiť do prirodzenej zdravej podoby, ktorá bude na prospech vám i ostatným. Vaše vnimanie sa otvára.
 
Pri tomto procese sa snažte svoje telo preciťovať a plne uvoľniť.Fyzické úsilie a svalové napätie zmizne.Pomalými pohybmi sa vám myseľ odpojí a zostávate v tichu, cítite sa v absolútnej plnosti...
 
Príjmite pozvanie naučiť sa Tantre v pohybe. Plne sa ponoriť do zvukov hudby a zažiť "tanec" dvoch bytostí, pri ktorom vnímate každý svoj pohyb i pohyb svojej Sprievodkyne. Dovoľte si odpovedať v tóne pohybu, vedomím vnímavým dotykom. Zavrite oči a nechajte sa unášať na vlnách vibrácií, ponoriť do hlbín poznania, zažite prítomný okamih, kde minulosť ani budúcnosť neexistuje...
 
- V rytme hudby nájdete svoju stratenú sebelásku, sebahodnotu
 
- Zapojíte a zvýrazníte svoje zmysly
 
- Vytvoríte si svoj priestor a začnete rešpektovať priestor ostatných
 
- Naladíme sa na spoločnú vlnu vibrácií
 
- Naučíte sa nepresadzovať tvrdohlavo  sám seba, ale naopak počúvate, vnimate svoje okolie 
 
- Získate dokonalú harmóniu , úctu k sebe i ostatným
 
- Myseľ ustupuje do do popredia vstupuje nezaujaté vímanie
 
 
 
1 hodina /